• מעבדות מתקדמות SYSTEM
  • משרד האנרגיה תשתיות והמים
  • טבע
  • קיבוץ רשפים 
  • מיזוג פלוס
  • ברימאג ציקלון בע"מ