חברתנו תסייע לכם בתהליך אישור וחידוש רישיון לעסק. 


אחד הדברים הנדרשים לקבלת אישור עסק או חידוש רישיון לעסק הוא  אישור לרשויות על תקינות מערכת החשמל בעסק. כבודק מורשה עם רישיון מתאים, נוכל לספק לכם את הבדיקה הנדרשת ולטפל בכל הנדרש במהירות ולפי תקנות החשמל לצורך מתן אישור תקינות לרשויות.